Når du flytter ud

Når du flytter fra Vibevænget skal vi have din opsigelse samt en
erklæring om frivillig fraflytning. Sidstnævnte erklæring er
en forudsætning for at foreningen kan anvende din bolig til evt.
efterfølgende sammenlægning med en anden bolig i foreningen.
Skemaerne skal afleveres underskrevet på Vibevængets kontor. Du kan hvis du ønsker det, modtage en bekræftelsepå opsigelsen pr brev eller mail.

Husk at ændre din folkeregisteradresse når du er flyttet. borger.dk

VVS og EL attester

Ved Fraflytning skal der foreligge en gyldig EL-attest og VVS-attest fra CERA

Eftersyn ved fraflytning

Ved fraflytningen kan du vælger to former for eftersyn af din bolig.

1) Hvis du ikke har foretaget forbedringer du ønsker værdisat vil
foreningen gennemgår din bolig for skader og mangler. Hvis der er
skader og mangler vil et beløb blive trukket i dit indskud. Der er
ikke udgifter forbundet med denne form for gennemsyn.

2) Hvis du har foretaget forbedringer i din bolig du ønsker værdisat,
så skal din bolig vurderes af en ekstern synsmand. Har du udført
ændringer i installationer skal du fremvise el-attest, byggetilladelse
mm. der tydeliggør overfor repræsentantskabet at de ændringer du har
udført er lovlige. Ønsker du at bruge denne metoder bør kontakte
Vibevængets kontor for nærmere oplysninger.
Ved denne type aflevering skal du selv betale for udgifterne til syn,
attester mm.

Skemaer

Opsigelse af bolig

Frivillig fraflytning

 

BEMÆRK: Begge dokumenter (opsigelsesskema og erklæring om frivillig fraflytning) skal afleveres på ejendomskontoret!!!
 
TLF. 60606230