Når du flytter ud

Når du flytter fra Vibevænget skal vi have din opsigelse samt en
erklæring om at du er fraflyttet frivilligt. Sidstnævnte erklæring er
en forudsætning for at foreningen kan anvende din bolig til
efterfølgende sammenlægning med en anden bolig i foreningen.
Du skal udfylde og underskrive skemaerne, samt herefter aflevere dem
på Vibevængets kontor. Du kan hvis du ønsker det, modtage en bekræftelse
på opsigelsen pr brev eller mail.

Husk at ændre din folkeregisteradresse når du er flyttet. Brug
eventuelt www.borger.dk til at ændre din adresse eller hen ved dig til
folkeregisteret.

Ved fraflytningen kan du vælger to former for eftersyn af din bolig.
1) Hvis du ikke har foretaget forbedringer du ønsker værdisat vil
foreningen gennemgår din bolig for skader og mangler. Hvis der er
skader og mangler vil et beløb blive trukket i dit indskud. Der er
ikke udgifter forbundet med denne form for gennemsyn.

2) Hvis du har foretaget forbedringer i din bolig du ønsker værdisat,
så skal din bolig vurderes af en ekstern synsmand. Har du udført
ændringer i installationer skal du fremvise el-attest, byggetilladelse
mm. der tydeliggør overfor repræsentantskabet at de ændringer du har
udført er lovlige. Ønsker du at bruge denne metoder bør kontakte
Vibevængets kontor for nærmere oplysninger.
Ved denne type aflevering skal du selv betale for udgifterne til syn,
attester mm.

Her kan du finde:

Opsigelse af bolig

Frivillig fraflytning

 

BEMÆRK: Begge dokumenter (opsigelsesskema og erklæring om frivillig fraflytning) skal afleveres på ejendomskontoret!!!
Andelsvurderinger.DK
TLF. 60606230