Når du flytter ind

Boligkontrakt:
Når du flytter ind i Vibevænget vil du skulle skrive under på en
boligkontrakt. I denne kontrakt skiver du under på at du vil overholde
foreningens vedtægter og ordensreglement. Begge dele kan du finde her
på hjemmesiden.
Boligkontrakten kan i nogle tilfælde blive underskrevet efter at du
reelt har fået overdraget boligen og nøglerne hertil. Dette betyder
reelt ingenting da overdragelsen er så typisk er sket efter mundtlig
aftale.
Folkeregister
Herudover skal du sørge for at ændre adresse på folkeregisteret
således at offentlige myndigheder ved hvor de kan kontakte dig. Du har
pligt til at registrere dig på adressen da foreningen ellers vil
formode at du ikke bor her. Brug eventuelt www.borger.dk til at ændre
din adresse eller hen ved dig til folkeregisteret.
Betaling af husleje
Din betaling af husleje og datoen på boligkontrakten vil svare
til den dato hvor du har fået råderet over boligen. Cobblestone administrerer huslejeindbetalingerne, og fremsender husleje regninger. Vibevænget anbefaler at du tilmelder huslejen til Betalingsservice.
 
Gas
Der er bygas i hovedparten af lejlighederne i boligforeningen. Du tilmelder dig på Københavns Energi – www.ke.dk
 
Internet
Vibevænget har boligforeningsnet gennem Parknet. For priser, information mm. – se www.parknet.dk
TV
Der er mulighed for kabeltv i boligforeningen. Du tilmelder dig selv på www.yousee.dk