Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019-2020

Vibevængets bestyrelse består af

Formand
Steen Bendtsen

Næstformand
Brian Jurs

Bestyrelsesmedlemmer
Mark Thomsen
Per Moestrup Jensen
Rasmine Sabra

Suppleanter
Morten Noack
Michael Dollerup
Nana Jelstad