Bestyrelsen

Vibevængets bestyrelse består af

Formand
Steen Bendtsen

Næstformand
Per Moestrup Jensen

Bestyrelsesmedlemmer
Rasmine Sabra
Dan Gottschalk-Hansen
KAB repræsentant

Suppleanter

Michael Dollerup
Malene Schmidt